Noutăţi


 • 26 Iulie 2012 
  ora 17:30
 • Rezultatele finale ale candidaţilor la proba scrisă au fost publicate.

 • 23 Iulie 2012 
  ora 11:00
 • Rezultatele candidaţilor la proba scrisă au fost publicate.

 • 20 Iunie 2012 
  ora 13:15
 • Rezultatele candidaţilor la inspecţii au fost publicate.

 • 8 Iunie 2012 
  ora 17:00
 • Lista candidaţilor înscrişi la examen a fost publicată.

 • 3 Aprilie 2012 
 • Site-ul Definitivat 2012 a fost lansat.


  Metodologia-cadru privind organizarea şi desfăşurarea examenului naţional de definitivare în învăţământ (Capitolul V) şi calendarul (Anexa 25) se găsesc aici.


  ORDINUL nr. 4071/2012 din 15 mai 2012 pentru modificarea şi completarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar în anul scolar 2012-2013 se găseşte aici

  Lista cuprinzând Hotarârile de Guvern privind autorizarea de functionare provizorie sau acreditarea specializarilor din cadrul institutiilor de învatamânt superior de stat si particular, profilurile, specializarile, durata studiilor, precum si titlurile obtinute de absolventii învăţământului universitar, nomenclatorul domeniilor si al specializarilor universitare din cadrul institutiilor de învăţământ superior de stat si particular, structurile si specializarile universitare acreditate sau autorizate sa functioneze provizoriu din institutiile de învatamânt superior si Ordinele de ministru prin care au fost aprobate programele de studii universitare de masterat se găseşte aici

  Programele pentru examen - Arte se găsesc aici

  Programele pentru examen - Educaţie fizică şi sport se găsesc aici

  Programele pentru examen - Învăţământ primar şi prescolar pentru învăţători/educatori/institutori se găsesc aici

  Programele pentru examen - Limbă şi comunicare se găsesc aici

  Programele pentru examen - Matematică şi ştiinţe se găsesc aici

  Programele pentru examen - Om şi societate se găsesc aici

  Programele pentru examen - Tehnologii se găsesc aici

  Modelul-cadru de structură de subiect şi de barem de evaluare pentru examenul naţional de acordare a definitivării în învăţământ se găseşte aici

  Forumul dedicat de discuţii se găseşte la această adresă.
   
  Pentru a vizualiza conţinutul acestui site, aveţi nevoie de Adobe Flash Player 8 sau mai nou.
  Puteţi instala cea mai nouă versiune de la http://get.adobe.com/flashplayer/.
  Pentru a vizualiza conţinutul acestui site este necesar să utilizaţi Internet Explorer 6.x / 7.x / 8.x sau Mozilla Firefox 3.x.
  Dacă întâmpinaţi dificultăţi la afişarea documentelor, apăsaţi butonul drept al mouse-ului pe documentul dorit şi selectaţi "Save Target As..."
  Pentru vizualizarea documentelor în format PDF aveţi nevoie de Acrobat Reader (versiunea minimă 5.0).
  Daca nu aveţi Acrobat Reader atunci apăsaţi pe butonul de mai jos: