Metodologie


Metodologia-cadru privind organizarea şi desfăşurarea examenului national de definitivare În Învăţământ şi calendarul (Anexa 1), anexă la OMECTS nr. 6193/2012

Lista cuprinzând Hotarârile de Guvern privind autorizarea de functionare provizorie sau acreditarea specializarilor din cadrul institutiilor de Învatamânt superior de stat si particular, profilurile, specializarile, durata studiilor, precum si titlurile obtinute de absolventii Învatamântului universitar, nomenclatorul domeniilor si al specializarilor universitare din cadrul institutiilor de Învatamânt superior de stat si particular, structurile si specializarile universitare acreditate sau autorizate sa functioneze provizoriu din institutiile de Învatamânt superior si Ordinele de ministru prin care au fost aprobate programele de studii universitare de masterat

Programele pentru examen - Arte

Programele pentru examen - Educaţie fizică şi sport

Programele pentru examen - Învăţământ primar şi prescolar pentru învăţători/educatori/institutori

Programele pentru examen - Limbă şi comunicare

Programele pentru examen - Matematică şi ştiinţe

Programele pentru examen - Om şi societate

Programele pentru examen - Tehnologii

 
Dacă Întâmpinaţi dificultăţi la afişarea documentelor, apăsaţi butonul drept al mouse-ului pe documentul dorit şi selectaţi "Save Target As..."
Pentru vizualizarea documentelor În format PDF aveţi nevoie de Acrobat Reader (versiunea minimă 5.0).
Daca nu aveţi Acrobat Reader atunci apăsaţi pe butonul de mai jos: