Noutăţi


 • 17 Iulie 2015 
  ora 17:30
 • Rezultatele finale ale candidaţilor la proba scrisă au fost publicate.

 • 14 Iulie 2015 
  ora 10:00
 • Rezultatele candidaţilor la proba scrisă au fost publicate.

 • 01 Iulie 2015 
  ora 18:30
 • Rezultatele candidaţilor la inspecţii au fost publicate.

 • 21 Ianuarie 2015 
  ora 13:00
 • Lista candidaţilor înscrişi la examen a fost publicată.

 • 21 Ianuarie 2015 
 • Site-ul Definitivat 2015 a fost lansat.


  Metodologia-cadru privind organizarea şi desfăşurarea examenului naţional de definitivare în învăţământ se găseşte aici.

  Calendarul privind organizarea şi desfăşurarea examenului naţional de definitivare în învăţământ (Anexa 1) se găseşte aici.

  Lista cuprinzând Hotarârile de Guvern privind autorizarea de functionare provizorie sau acreditarea specializarilor din cadrul institutiilor de învatamânt superior de stat si particular, profilurile, specializarile, durata studiilor, precum si titlurile obtinute de absolventii învăţământului universitar, nomenclatorul domeniilor si al specializarilor universitare din cadrul institutiilor de învăţământ superior de stat si particular, structurile si specializarile universitare acreditate sau autorizate sa functioneze provizoriu din institutiile de învatamânt superior si Ordinele de ministru prin care au fost aprobate programele de studii universitare de masterat se găseşte aici

  Programele pentru examen - Arte se găsesc aici

  Programele pentru examen - Educaţie fizică şi sport se găsesc aici

  Programele pentru examen - Învăţământ primar şi prescolar pentru învăţători/educatori/institutori se găsesc aici

  Programele pentru examen - Limbă şi comunicare se găsesc aici

  Programele pentru examen - Matematică şi ştiinţe se găsesc aici

  Programele pentru examen - Om şi societate se găsesc aici

  Programele pentru examen - Tehnologii se găsesc aici

  Forumul dedicat de discuţii se găseşte la această adresă.

  Modelul-cadru de structură de subiect şi de barem de evaluare pentru examenul naţional de acordare a definitivării în învăţământ din anul 2014 se găseşte aici

   
  Pentru a vizualiza conţinutul acestui site, aveţi nevoie de Adobe Flash Player 8 sau mai nou.
  Puteţi instala cea mai nouă versiune de la http://get.adobe.com/flashplayer/.

  Dacă întâmpinaţi dificultăţi la afişarea documentelor, apăsaţi butonul drept al mouse-ului pe documentul dorit şi selectaţi "Save Target As..."
  Pentru vizualizarea documentelor în format PDF aveţi nevoie de Acrobat Reader (versiunea minimă 5.0).
  Daca nu aveţi Acrobat Reader atunci apăsaţi pe butonul de mai jos: